master's thesis
Globalna konkurentnost

Franko Tolić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleGlobalna konkurentnost
AuthorFranko Tolić
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Pojam globalizacije treba tumačiti kao skup procesa koji su međusobno složeni a njihova važnost dolazi do izražaja prilikom jačanja društvenih odnosa u različitim dijelovima svijeta tako da se povezuju oni najudaljeniji. Također, pojam globalizacije može se promatrati u smislu promjena, odnosno uvođenja slobodnog tržišta. Osim pozitivnih definicija o globalizaciji postoje i one koje govore kako se radi o negativnom procesu koji je nametnut od strane Sjedinjenih Američkih Država i koji ima za cilj promijeniti način života. Ukoliko se dogodi da je na globalnom tržištu konkurentnost slabija tada je sasvim normalno za očekivati da će to imati negativnog odraza na ekonomiju zemlje. Svaka zemlja koja teži imati kvalitetnu ekonomsku politiku mora sve svoje napore uložiti u podizanje produktivnosti na jednu višu razinu, ali uz produktivnost treba poraditi i na konkurentnosti. Zemlje koje u tome naumu i uspiju vrlo će brzo imati rezultate vidljive u obliku rasta i razvoja, a to onda stvara blagostanje za cijelu zemlju. Konkurentnost na međunarodnoj razini obuhvaća mjerenje ali i usporedbu makroekonomskih pokazatelja i standarda građana, gdje se kao glavni naglasak u nešto širem smislu stavlja na produktivnost, a naglasak u užem smislu je na izvozu, zapravo koliko je neka zemlja sposobna da izvozi na druga tržišta.
Keywordsglobalization competitiveness productivity growth development export
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Josip Mesarić (committee member)
Davor Dujak (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Business Informatics
Study specializationBusiness Informatics
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-04
Parallel abstract (English)
The concept of globalization should be interpreted as a set of processes that are mutually complex and their importance comes into play when the strengthening of social relations in different parts of the world so that they connect the farthest. Also, the concept of globalization can be seen in terms of changes, and the introduction of the free market. Besides the positive definition of globalization, there are those who say that this is a negative process that was imposed by the United States and that aims to change the way of life. If you happen to be in the global market competitiveness of weaker then it is quite normal to expect that this will have a detrimental impact on the economy. Every country that aspires to have quality economic policy must invest all their efforts in raising productivity to a higher level, but with the productivity needs to work on competitiveness. Countries that plan and manage very quickly to have visible results in the form of growth and development, and it then creates prosperity for the whole country. Competitiveness at international level include the measurement or the comparison of macroeconomic indicators and the standard of living where the main emphasis in some broad sense is placed on productivity and focus narrowly on exports, actually how a country is able to export to other markets.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija konkurentnost produktivnost rast razvoj izvoz
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:805942
CommitterGordana Kradijan