professional thesis
Poticanje poduzetništva kao oblik promocije razvojnih potencijala

Marolin Martin (2018)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek