master's thesis
Privatni sektor- plaće i beneficije

Elena Zakšek (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitlePrivatni sektor- plaće i beneficije
AuthorElena Zakšek
Mentor(s)Domagoj Karačić (thesis advisor)
Abstract
Privatni sektor ima ključnu ulogu u ubrzavanju gospodarskog rasta, te je u osnovi pokretač cijelog nacionalnog gospodarstva. U svim razvijenim i naprednim kapitalističkim ekonomijama odgovoran je za najveći dio investicija, za stvaranje novih radnih mjesta, kao i za poboljšanje životnog standarda, što je izvor većine tehnološkog razvoja. Kako literatura navodi, privatne tvrtke i organizacije koje proizvode robu ili usluge, kao odgovor na zahtjeve i opskrbu tržišta, imaju za konačan cilj stvaranje profita za vlasnika ili dioničara privatnog poduzeća. Promatrajući Republiku Hrvatsku, ovaj sektor je u posljednjih nekoliko godina pretrpio najveće gubitke suočavajući se sa lošom ekonomskom situacijom. Osim krize u pogledu loše gospodarske situacije u cjelini, problem s kojim se ovaj sektor suočava je nemogućnost pronalaska radne snage i neaktivnost velikog broja radno sposobnog stanovništva, što je dokazano u Anketi o radnoj snazi. Također, izražen je i velik jaz između plaća javnog, državnog i privatnog sektora. Plaćom se podrazumijeva osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi isplaćuje radnicima. Bilo u privatnom ili javnom sektoru, plaće su određene na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog propisa. To je iznos koji se isplaćuje zaposleniku jednom mjesečno uz obvezno vođenje pripadajućih evidencija. Osim iznosa plaće kao osobnog dohotka, radniku pripadaju i određene beneficije i stimulacije za rezultate rada, koje su utvrđene u kolektivnim ugovorima. Beneficije su češće u velikim poduzećima, u odnosu na ona mala ili mikro poduzeća koja često ne raspolažu sredstvima koja bi mogle usmjeriti na beneficije.
Keywordsprivate sector salary employment contract collective contract
Committee MembersDomagoj Karačić (committee chairperson)
Branimir Marković (committee member)
Branko Matić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-11
Parallel abstract (English)
Private sector has a key role in economy growth, basically representing an engine of entire national economy. In all developed and advanced capitalist economies private sector is responsible for biggest part of investments, creating new jobs and increasing life standard, which is the source of technological development. Private companies and organizations, which produces goods and services in response to demands and market supply, have profit as their ultimate goal for owners and shareholders of private companies. Looking at the Republic of Croatia, recent years this sector has suffered greatest losses, facing poor economy situation. In addition to crisis, big problem for private sector was finding work force. The reason was, and still is, inactivity of working-age population. Also, a large gap between salaries of state, public and private sector is highly expressed. Salary is defined as basic or minimum salary, and all additional payings of any kind. Whether in private or public sector, salaries are determined on the basis of employment contract, collective rules, employment rules or other regulations. In addition to the amount of wage, there are also certain benefits that belongs to workers, determined in collective agreements. Those benefits are more common in large enterprises, because small or micro enterprises often do not have enough financial resources to focus on the benefits.
Parallel keywords (Croatian)privatni sektor plaća ugovor o radu kolektivni ugovor
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:505155
CommitterDalija Vetengl