master's thesis
Globalizacija u suvremenom društvu

Ružica Rubil (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management
Metadata
TitleGlobalizacija u suvremenom društvu
AuthorRužica Rubil
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Za jedne je globalizacija isključivo pitanje politike, dok je za neke druge to borba između kultura. Također, jedni globalizaciju smatraju procesom koji veliki odraz ima na život i okolinu, za razliku od drugih koji globalizaciju više povezuju sa tim kako uzrokuje velike razlike između onih koji su bogati i onih koji su siromašni. S druge strane, postoje i oni koji se zalažu za globalizaciju jer smatraju kako globalizacija djeluje na ljudska prava. Iz ove kratke diskusije vidljivo je kako svatko želi nametnuti svoje gledište na pojam globalizacije, stoga je ovo područje upravo ono koje izaziva mnogo nedoumica, kao i velike podijeljenosti između pozitivnih i negativnih strana globalizacije. Globalizacija nema utjecaja samo na područje ekonomije, već se ona treba promatrati vrlo široko, od politike, pa sve do znanosti. Općenito, politika, tehnologija i znanost dosta su povezane s ekonomijom, pa stoga i analiza njihova djelovanja na rast u smislu globalizacije, zahtjeva više, zapravo detaljnije razmatranje nego što je to predviđeno u ovom diplomskom radu. Stoga ovaj rad što se tiče odnosa globalizacije i rasta prvenstveno stavlja naglasak na promatranje globalizacije kao otvorenosti. Proučavanje odnosa globalizacije i nejednakosti zemalja u svijetu, nije nimalo lako. U boljem sagledavanju ovoga odnosa svakako može pomoći povećanje dohotka u zemljama koje su siromašne jer bi se na taj način moglo djelovati na smanjenje nejednakosti na razini cijeloga svijeta kakvo imamo danas. Odnos globalizacije i siromaštva, je odnos sam za sebe i ne treba tražiti poveznicu sa nejednakosti. Primjerice, u pojedinim kombinacijama zna se reći kako rast dovodi do suzbijanja nejednakosti između i unutar zemalja, dok ne mora značiti da će doći do smanjenja siromaštva.
KeywordsGlobalization growth inequality poverty economy
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Maja Lamza Maronić (committee member)
Domagoj Karačić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Economics and Business Management
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Business Informatics
Study specializationBusiness Informatics
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-11
Parallel abstract (English)
For some, globalization is solely a matter of policy, while for some others it is a fight between cultures. Also, some believe the process of globalization has a great reflection on life and the environment, as opposed to others that globalization is more associated with it to cause significant differences between those who are rich and those who are poor. On the other hand, there are those who support globalization because they believe that globalization operates on human rights. From this brief discussion, it is clear that everyone wants to impose its point of view on the concept of globalization, therefore, this area causees a lot of uncertainty and deep divisions between the positive and negative aspects of globalization. Globalization does not only impact on the area economy, but it should be looked at very broadly, from politics, to science. In general, policy, technology and science are rather related to the economy, and therefore the analysis of their effects on growth in the context of globalization, requires more, actually more detailed consideration than is provided in this thesis. Therefore this thesis as far as the relation between globalization and growth primarily focuses on the observation of globalization as well as openness. The study of the relation between globalization and inequality countries in the world, is not easy. The better perspective on this relationship can certainly help increase income in countries that are poor because they are thus unable to act to reduce inequalities in the level of the whole world is today. The relationship of globalization and poverty, is relationship for itself and does not need to look for a link with inequality. For example, in certain combinations can be said that growth leads to combat inequalities between and within countries, while not necessarily mean that there will be a reduction in poverty.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija rast nejednakost siromaštvo ekonomija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:336128
CommitterGordana Kradijan