master's thesis
Teorije manipulacije

Viktorija Erić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Interdisciplinary Courses
Metadata
TitleTeorije manipulacije
AuthorViktorija Erić
Mentor(s)Željko Požega (thesis advisor)
Abstract
Upravljanje ljudima je jedna od bitnih uloga lidera. No, osim u poslovnom svijetu, manipulacija se može svakodnevno prepoznati u svim životnim situacijama, a njezino poznavanje i prepoznavanje pruža različite mogućnosti osobnog napretka, kao što su izgradnja odnosa, različita napredovanja na poslovnom planu, bolja svijest o sebi i drugima, bolje razumijevanje okoline i reakcija ljudi itd. Ovim radom obuhvaćeno je više od pedeset tehnika manipulacije, te neka od psiholoških pravila i fenomena koji se mogu prepoznati u međuljudskim odnosima. Rad se bavi tehnikama manipulacije u svrhu prikazivanja teorijskih načela u procesu upravljanja ljudima. Prikazani su primjeri korištenja navedenih tehnika, koji se mogu transformirati u različite životne situacije. Primjena jedne tehnike ne isključuje mogućnost istovremene primjene drugih tehnika, što najviše ovisi o snalažljivosti i vještini osobe koja ih koristi. No, osim za osobnu primjenu tehnika u vlastitom životu, teoriju manipulacije je potrebno poznavati i zbog prepoznavanja manipulativnih tehnika korištenih od strane drugih ljudi, kako bi osoba znala pravilno reagirati i zaštititi se od utjecaja manipulacije.
KeywordsPeople management manipulation manipulation techniques psychological rules phenomena
Committee MembersŽeljko Požega (committee chairperson)
Ivan Ferenčak (committee member)
Đula Borozan (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Interdisciplinary Courses
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-07
Parallel abstract (English)
People management is one of the important role of a leader. However, except in the business world, manipulation can be recognized in all daily life situations, and its knowledge and recognition provides various opportunities of personal development, such as building relationships, different business promotions, a better sense of self and others, a better understanding of the environment and the reaction of the people and so on. This study included more than fifty manipulation techniques and some of the rules and psychological phenomena that can be identified in human relations. This paper deals with the techniques of manipulation in the purpose of showing theoretical principles in people management. Some examples of the use of mentioned techniques are shown, which can be transformed in different life situations. The use of a one technique does not exclude the possibility of using other techniques at the same time, which mostly depends on the resourcefulness and skill of the person using them. Except for personal application of techniques in private lives, the theory of manipulation is necessary to know for the purpose of recognition of manipulative techniques used by other people, so that person knows how to react properly and protect themselves from the effects of manipulation.
Parallel keywords (Croatian)Upravljanje ljudima manipulacija tehnike manipulacije psihološka pravila fenomeni
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:432463
CommitterGordana Kradijan