supplement
Izjava o akademskoj čestitosti, pravu prijenosa intelektualnog vlasništva, suglasnost za objavu u institucijskim repozitorijima i istovjetnosti digitalne i tiskane verzije rada

Pavelić, Anja
Linked objects
Uočavanje poslovne prilike | Undergraduate thesis
Islandora Bookmark - Please login to use this feature