undergraduate thesis
Komunikacija kao znanost i kao vještina

Matko Dragičević (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleKomunikacija kao znanost i kao vještina
AuthorMatko Dragičević
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Komunikacija je važna za uspješno ostvarivanje svih funkcija rukovođenja, ali je najvažnija za ostvarivanje funkcije vođenja. Komunikacija je prijenos informacija od pošiljatelja primatelju uz uvjet da je primatelj razumije, a u organizaciji ili ustanovi ona je sredstvo povezivanja ljudi na ostvarivanju zajedničkog cilja. Da bi se komunikacija uopće mogla dogoditi, treba postojati svrha, izražena kao poruka koja se treba prenijeti. Poruka se prenosi između pošiljatelja i primatelja. Poruka se kodira (prevodi u simbolički oblik) i putem nekog medija (kanala) prenosi primatelju, koji ponovo prevodi (dekodira) poruku koju je poslao pošiljatelj. Rezultat je prijenos značenja od jedne osobe do druge. Postoji dva osnovna smjera komunikacije a to je vertikalni i lateralni. Vertikalna dimenzija se može podjeliti prema gore i prema dolje. Kao što im i sam naziv kaže, glavna svrha zapreka u komunikaciji je da spriječavaju da poruka bude primljena i shvaćena. Zapreke u komunikaciji mogu se podjeliti u tri kategorije: sociokulturne zapreke, psihološke zapreke i organizacijske zapreke. Uloga komunikacije u proizvodnim procesima i njena praktična primjena rezultat je poslovne filozofije i unutrašnje organizacije samog poduzeća. Bez organizacije nema uspješne komunikacije, a pogotovo ne bih postojala poslovna komunikacija da nema organizacije. Organizacija je statički, a komunikacija dinamički dio istog društvenog i radnog procesa. Glavna uloga komunikacije u organizaciji je da ona predstavlja granicu između uspjeha i neuspjeha, a od velike je važnosti prilikom ostavljanja utisaka na poslovne partnere, dobavljače i kupce.
Keywordscommunication direction of communication barriers culture business communication
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Maja Lamza Maronić (committee member)
Boris Crnković (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-06
Parallel abstract (English)
Communication is important for the successful realization of functions of management, but it is most important for the functioning of leadership. Communication is the transfer of information from the sender to the recipient, provided that the recipient understands, and in the organization or institution it is a means of connecting people to the achievement of a common goal. In order to communicate at all could happen, there should be a purpose, expressed as a message to be transmitted. The message is transmitted between sender and receiver. The message is encoded (converted to symbolic form), and through a medium (channel) is transferred to the recipient, who re-converted (decoded) message sent by the sender. The result is the transfer of meaning from one person to another. There are two main ways of communication and that is the vertical and lateral. The vertical dimension can be divided up and dolje.Kao they name implies, the main purpose of a barrier in communication is to prevent that the message is received and understood. Communication barriers can be divided into three categories: socio-cultural barriers, psychological barriers and organizational barriers. The role of communication in the manufacturing process and its practical application is the result of business philosophy and internal organization of the company. No organization has to communicate effectively, and certainly not I existed commercial communication that no organization. The organization is static and dynamic communication part of the same social and working process. The main role of communication in the organization is that it represents the boundary between success and failure, and is of great importance when leaving impressions to business partners, suppliers and customers.
Parallel keywords (Croatian)komunikacija smjer komunikacije zapreke kultura poslovna komunikacija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:385153
CommitterGordana Kradijan