undergraduate thesis
DEMAND FORECASTING IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Marta Botkuljak (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing
Metadata
TitlePredviđanje potražnje u upravljanju opskrbnim lancem
AuthorMarta Botkuljak
Mentor(s)Davor Dujak (thesis advisor)
Abstract
Završni rad Predviđanje potražnje u upravljanju opskrbnim lancem na teorijskoj i empirijskoj osnovi testira pretpostavku o odnosu i važnosti predviđanja potražnje i upravljanja opskrbnim lancem, kao i pretpostavku o presudnom utjecaju predviđanja potražnje na uspješno i efikasno poslovanje gospodarskog subjekta. U teorijskom dijelu sistematizirani su i analizirani osnovni elementi pojmova supply chain managementa – upravljanja opskrbnim lancem i predviđanja potražnje, pozicija prognoziranja u sustavu upravljanja opskrbnim lancem, kao i metode izvršavanja i formiranja prognoze. U radu se uočavaju prednosti, ali i otežavajuće okolnosti predviđanja potražnje, kao i temeljne karakteristike predviđanja potražnje kod, na tržištu, postojećih proizvoda, te proizvoda koji su fazi uvođenja na tržište. Također, obrađeno je područje predviđanja potražnje u upravljanju opskrbnim lancem na primjeru globalne korporacije koja djeluje i na području Republike Hrvatske, Coca Cola HBC, na osnovi strategija koje se primjenjuju te načina funkcioniranja predviđanja potražnje u korporaciji. Praktično istraživanje provedeno je u svrhu vrednovanja značaja prognoziranja potražnje u opskrbnom lancu te procjenjivanja utjecaja na razinu uspješnosti gospodarskog subjekta. Nalazi istraživanja za potrebe ovog rada, ukazuju na sve veći značaj predviđanja potražnje u upravljanju opskrbnim lancem, kao i inovativne pristupe predviđanju u osuvremenjenom konceptu opskrbnog lanca. Rezultati ovog završnog rada zaključuju iskoristivost modela predviđanja potražnje, potvrđujući aplikativne spoznaje o konkretnim praktičnim koristima primjene metode prognoze u poslovanju, u okviru primjene tzv. poslovne inteligencije.
Keywordssupply chain management forecasting demand methods
Parallel title (English)DEMAND FORECASTING IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Committee MembersDavor Dujak (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Ivan Kristek (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Marketing
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08-31
Parallel abstract (English)
This final work Demand forecasting in supply chain management on theoretical and empirical level tests the assumption between the relation and the importance of demand forecasting and supply chain management, as well as the influence on efectivity and successfulnes of economic entity. The theoretical part systematizes and analyzes the basic elements of the concepts supply chain management - supply chain management and forecasting demand-forecasting, position of forecasting in supply chain management, as well as the methods of execution and the formation of forecasts. These thesis observes advantages and aggravating circumstances of demand forecasting, as well as basic characteristics of demand forecasting with, on the market, existing products, and products that are new on the market. The area of demand forecasting in supply chain management is processed on practical example of one global corporation that also operates in Croatia - Coca Cola HBC, based on, both strategies that are applied and ways of functiong of demand forecasting in the corporation. Practical research conducted for the purpose of evaluating the importance of forecasting demand in the supply chain as well as assessing the impact on the success of the economic entity. Research findings in this work indicate the importance of demand forecasting in supply chain, as well as innovation in the approach for predicting the modernized concept of the supply chain. The results of this thesis conclude the usage of models for demand forecasting, which confirm applicative cognition on specific practical benefits of application of forecasts in the business - the application of business intelligence.
Parallel keywords (Croatian)supply chain management predviđanje potražnja metode
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:849832
CommitterGordana Kradijan