undergraduate thesis
Odnosi s javnošću i krizno komuniciranje

Mislav Kurtović (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleOdnosi s javnošću i krizno komuniciranje
AuthorMislav Kurtović
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
U ovom je radu prikazano kako i na koji način je potrebno komunicirati sa javnošću za vrijeme krize. Krizni odnosi s javnošću prolaze kroz tri povezane faze: 1.faza - priprema za krizu, 2.faza - krizno komuniciranje, 3.faza - postkrizno komuniciranje. Kriza je ozbiljan incident koji utječe na čovjekovu sigurnost, okolinu, proizvode ili ugled organizacije. Obično je za takav incident svojstven neprijateljski stav medija prema njemu. Ako na krizu gledamo kao na neplaniran proces, općenito se uzroci dijele na vanjske i unutarnje. Vanjski uzroci nastaju u okolini izvan organizacije, a tu se mogu ubrojiti prirodne katastrofe i nesreće, političke i društvene promjene, gospodarske krize, recesije, promjene na tržištu itd. Krizu možemo podijeliti na: 1) vrste kriza s obzirom na okolinu iz koje potječu, 2) vrste kriza s obzirom na vrijeme upozoravanja, 3) vrste kriza s obzirom na njihovo doživljavanje. Komunikacija sve više postaje ključno sredstvo za upravljanje kriznim situacijama. Širenje pravodobnih i točnih informacija svim zainteresiranima, pa i medijima, igra veliku ulogu za djelotvorno upravljanje krizama. U komunikaciji s javnošću ključno je ostvariti partnerstvo s medijima da bi se provela strategija odgovora na krizu. Glavna načela upravljanja kriznim situacijama su: 1) Definirati problem, 2) Centralizirati ili barem kontrolirati tijek informacija, 3) Osloboditi tim za upravljanje kriznom situacijom od svakodnevnih poslovnih obaveza, 4) Pri planiranju pretpostaviti najgori scenarij, 5) Ne ovisiti samo o jednom pojedincu, 6) Uvijek se oduprijeti porivu da se krene u sukob, 7) Shvatiti što mediji žele, 8) Ne zaboraviti niti jednu ciljnu skupinu, 9) Ograničiti problem, 10) Prepoznati vrijednost kratkoročne žrtve.
Keywordspublic relations in times of crisis
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Zdravko Tolušić (committee member)
Davor Dujak (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
This paper shows how and in what manner it is necessary to communicate with the public during the crisis. Crisis public relations pass through three related phases: 1st stage - preparation for the crisis, 2nd stage - crisis communications, 3rd stage - the post-crisis communication. The crisis is a serious incident that affects the person's safety, the environment, products or reputation of the organization. Usually for such an incident peculiar hostile media against him. If we look at the crisis as unscheduled process, general causes are divided into external and internal. External causes occurring in the environment outside the organization, and there can be counted among natural disasters and accidents, political and social change, economic crisis, recession, changes in the market and so on. The crisis can be divided into: 1) the types of crisis due to the environment they come from, 2) type of crisis due to the timing of warning, 3) type of crisis due to their perception. Communication is increasingly becoming a key tool for crisis management. Dissemination of timely and accurate information to all interested parties, including the media, plays a major role for effective crisis management. In communication with the public it is crucial to achieve a partnership with the media to carry out a strategy response to the crisis. The main principles of crisis management are: 1) Define the problem, 2) Centralize or at least control the flow of information, 3) Release crisis management team of everyday business commitments, 4) When planning, assume the worst case scenario, 5) Do not depend on one individual 6) Always resist the urge to move in to the conflict, 7) Think of what the media want, 8) Do not forget any of the target group, 9) Limit the problem, 10) Recognize the value of short-term sacrifices.
Parallel keywords (Croatian)odnosi s javnošću u vrijeme krize
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteključne riječi izdvojio knjižničar
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:349770
CommitterGordana Kradijan