master's thesis
Interna poslovna komunikacija u multikulturalnim organizacijama

Domagoj Pole (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleInterna poslovna komunikacija u multikulturalnim organizacijama
AuthorDomagoj Pole
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
U radu je prikazana uloga, značaj i vrste poslovne komunikacije u organizaciji. Uspjeh organizacije izravno je povezan s kvalitetom komunikacije unutar organizacije. Komunikacija je proces dijeljenja informacija, odnosno proces u kojem se poruka prenosi od pošiljatelja prema primatelju i stoga je u središtu funkcioniranja organizacije. Osnovni elementi komunikacijskog procesa su pošiljatelj, poruka, kodiranje, komunikacijski kanali, dekodiranje, primatelj, povratna veza i smetnje. Proces komunikacije se objašnjava komunikacijskim modelima koji pomažu ustanoviti komunikacijski problem te poduzeti odgovarajuće korake za rješavanje problema. Postoje različite komunikacijske strukture koje protok informacija trebaju činiti što bržim,jednostavnijim i razumljivijim te predstavljaju preduvjet uspješne komunikacije. U radu se objašnjava koji su to ciljevi i na koji se način upravlja internom poslovnom komunikacijom. Unutar organizacije postoje komunikacijske mreže kroz koje u organizaciji putuju informacije, a to su mreža formalne i mreža neformalne komunikacije. Mreža formalne komunikacije slijedi pravila i smjernice koje definiraju tko, što, zbog čega i kada treba napraviti, dok mreža neformalne komunikacije počiva na osobnim dodirima i ne slijedi unaprijed određeni smjer. Multikulturalne organizacije jesu one čiji zaposlenici dolaze iz različitih dijelova svijeta, različitih kultura i pritom zajednički rade na ostvarenju ciljeva organizacije. U takvim organizacijama postoji očigledna veza između kulture, komunikacije i ljudskog ponašanja. Takve organizacije mogu multikulturalnost iskoristiti kao prednost na različite načine, međutim ta karakteristika može predstavljati veliku barijeru uspješnoj komunikaciji. Djelatnici multikulturalnih organizacija moraju imati posebna znanja i vještine kako bi uspješno radili u tako specifičnoj okolini. Primjer takve organizacije je humanitarna medicinska organizacija MAGNA. Ona djeluje na globalnoj razini i u radu je prikazano na konkretnom primjeru na koji način funkcionira interna poslovna komunikacija u tako specifičnoj organizaciji.
KeywordsCommunication Internal communcation Organization Multiculturalism
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Zdravko Tolušić (committee member)
Davor Dujak (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
In this thesis it is shown the role, importance and variety of bussines communication types in organization. Success of each organization is directly connected with the quality of communication system inside of it. Communication is a process of sharing informations, a process of transferring messages from source to the reciever and it is in the center of all organizational functions. Basic elements of every communication processes are sender, message, reciever, coding, communication channel, decoding, receiver, feedback, disturbances and obstacles. Communication process is explained by communication models which can help to detect communication problem and to undertake suitable steps to solve the issue. There is also a variety of communication structures that need to make the information flow faster, simple and distinct which altogether represents prerequisite of successful communication. Throughout this thesis it is explained what are the main goals of communication and also how to manage internal business communication. Each organization consists of different communication networks which can be formal or informal. Formal communication network follows preset rules and directions that define who, what and when is the certain action supposed to undertake while informaln networks are based on personal relations whic do not follow preset direction. Multicultural organizations are consisted of employees that come from different parts of the world, different cultures and they all work together on reaching corporate objectives. In this unique type of organizations there is a obvious relation between culture, communication and human behaviour. They can use multiculturality as a strength in many different ways, but this characteristics can represent huge barrier and obstacle in accomplishing successful communication. Employees of multicultural organizations have to obtain special skills and knowledge in order to work successfully in such a unique environment. The example of multicultural organization is humanitarian medical orgnization MAGNA. They work on global level and it is shown how does internal business communiation works in such a specific organization.
Parallel keywords (Croatian)Komunikacija Interna komunikacija Organizacija Multikulturalnost
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:447162
CommitterGordana Kradijan