master's thesis
OPTION STRATEGIES

Matej Beljan (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitleOpcijske strategije
AuthorMatej Beljan
Mentor(s)Domagoj Sajter (thesis advisor)
Abstract
Predmet istraživanja ovoga rada su opcijske strategije čiji je cilj pomno prikazati način konstruiranja jednostavnih i složenih strategija, te definirati njihove temeljne karakteristike glede investitorovog očekivanja o budućem kretanju cijena vezane imovine koji se izravno impliciraju na profitni potencijal. S obzirom na složenost tematike, pri pisanju rada prvenstveno su korišteni sekundarni izvori podataka i informacija, te stručna literatura, odnosno knjige, znanstveni članci i časopisi tematskog područja opcija i trgovanja opcijskim strategijama. Također su korišteni i izvori podataka s relevantnih internetskih servisa. Opcije su izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na standardnim i OTC burzama, a njihova specifičnost i popularnost očituje se kroz kreiranje najrazličitijih strategije koje se zasnivaju na četiri osnovne pozicije. Opcijske strategije predstavljaju individualizirani način korištenja opcija pri investiranju, odnosno pružaju mogućnost špekulacije, ograđivanja od rizika, arbitraže i strukturiranja pozicija ovisno o vlastitim preferencijama i očekivanjima. Jednostavne opcijske strategije predstavljaju rizičniji oblik trgovanja jer uslijed neograničenih profitnih potencijala, postoji mogućnost i neograničenih gubitaka. Za razliku od jednostavnih strategija, složene strategije jesu manje rizičan oblik trgovanja opcijama budući da se investitor unaprijed ograđuje od rizika zauzimanjem dodatnih pozicija. Nužan preduvjet trgovanja opcijama jest podrobno i specijalističko poznavanje tehnika trgovanja na opcijskim tržištima te podložnost fundamentalnim i tehničkim analizama kretanja cijene vezane imovine. Osim općenitog predstavljanja opcijskih strategija u radu su prezentirane konkretne strategije kreirane na čikaškoj CBOE burzi pomoću trenutno najkorištenijih i najkvalitetnijih alata za virtualno trgovanje.
Keywordsderivatives options option strategies bullish position bearish position
Parallel title (English)OPTION STRATEGIES
Committee MembersDomagoj Sajter (committee chairperson)
Boris Crnković (committee member)
Domagoj Karačić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
This Master's thesis deals with research of option strategies, with the aim to demonstrate in detail how to construct simple and complex strategies, and to define their essential characteristics with regard to investors’ expectations pertaining to future movements in prices of underlying assets, which directly reflect on the profit potential. Given the complexity of the topic, the sources used most extensively were the secondary sources of data and information, as well as technical literature such as books, scientific papers and magazines dealing with options and option trading strategies. Data from relevant internet sources was also used. Options are derivative financial instruments traded on both standard and OTC stock exchanges. Their specificity and popularity is reflected through the creation of various strategies based on the four basic positions. Option strategies represent an individualized manner of using options when making investments, i.e. they provide investors with the possibility of speculating, limiting risks, arbitrating and position structuring, in accordance with their own preferences and risk appetite. Simple option strategies are riskier forms of trade, because where there is potential for limitless profits, there is also potential for limitless losses. Unlike simple strategies, complex strategies are less risk-ridden forms of option trade, since the investor limits the risk in advance by taking additional positions. Prerequisite for option trade is in-depth and specialized knowledge of the techniques of trading in the options market and willingness to conduct fundamental and technical analyses of movements in prices of underlying assets. In addition to presentation of optional strategies in general, the thesis includes concrete strategies designed on the Chicago Board Options Exchange with the help of the currently most used, highest quality tools for virtual trade.
Parallel keywords (Croatian)izvedenice opcije opcijske strategije bikovska pozicija medvjeđa pozicija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:237994
CommitterGordana Kradijan