undergraduate thesis
Računovodstvo amortizacije dugotrajne materijalne imovine na primjeru Probe d.o.o. Osijek

Sara Vdović (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting