professional thesis
Upravljanje odnosima s javnošću naručitelja u javnoj nabavi

Anamarija Maloča (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek