professional thesis
Uloga i zadaci kontrolinga u konceptu integriranog izvještavanja

Ines Krpina (2018)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business