professional thesis
Analiza zadovoljstva korisnika usluga agencije za privremeno zapošljavanje "Posao i karijera" d.o.o.

Nina Mataija Lukša (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics