professional thesis
Energetsko siromaštvo u Republici Hrvatskoj - stanje i smjernice za rješavanje

Ivana Grgurev (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business