master's thesis
Informacijski sustav u prodajno-servisnom centru automobila

Maja Bakić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Economics