master's thesis
FAKTORI UTJECAJA NA ODLUKU O REVALORIZACIJI DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Gudelj Josipa (2017)
University of Split
Faculty of economics Split