master's thesis
POTENCIJAL KORIŠTENJA KONCEPTA VIRTUALNE STVARNOSTI U KONTEKSTU MOBILNOG POSLOVANJA

Karmen Vrhar (2017)
University of Split
Faculty of economics Split