master's thesis
STRATEŠKO UPRAVLJANJE TURISTIĈKIM RAZVOJEM DESTINACIJE (NA POSLOVNOM SLUĈAJU OPĆINE PODSTRANE)

Anea Rodić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split