master's thesis
Upravljanje projektima implementacije tehnoloških inovacija u turizmu

Ivan Rojnica (2017)
University of Split
Faculty of economics Split