master's thesis
Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća I projekcija budućeg poslovanja

Marija Markota (2017)
University of Split
Faculty of economics Split