undergraduate thesis
Obračun i knjiženje troškova osoblja na primjeru poduzeća Pedido d.o.o.

Ivan Baran (2017)
University of Split
Faculty of economics Split