master's thesis
DJELOVANJE POREZA NA PROMET NEKRETNINA NA TRŽIŠTE NEKRETNINA

Zrinka Vukojević (2017)
University of Split
Faculty of economics Split