master's thesis
Utjecaj krize na poslovne performanse poduzeća mjerene Z-score i BEX indeksom

Ines Šarić (2013)
University of Split
Faculty of economics Split