master's thesis
Utjecaj sustava komunikacije na efikasnost banaka na području grada Splita

Marija Kalajžić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split