undergraduate thesis
Usporedna analiza poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj u 2014. i 2015. godini

Zorana Čerina (2017)
University of Split
Faculty of economics Split