master's thesis
Subjektivnost ekonomskih agenata kao izvor neefikasnosti financijskog tržišta

Mario Medvidović (2017)
University of Split
Faculty of economics Split