master's thesis
FORMIRANJE OPTIMALNOG PORTFELJA – PRIMJER HRVATSKOG DIONIČKOG TRŢIŠTA U KONTEKSTU PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

Marina Radić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split