professional thesis
Procjena krivulje prinosa korporativnih obveznica na hrvatskom financijskom tržištu

Ante - Toni Vrdoljak (2014)
University of Split
Faculty of economics Split