professional thesis
Marketinška komunikacija receptnih i bezreceptnih lijekova i njezin utjecaj na propisivanje istih

Josip Banović (2017)
University of Split
Faculty of economics Split