master's thesis
UTJECAJ RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA AMORTIZACIJE NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Ivana Grbić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split