master's thesis
OPRAVDANOST ULAGANJA U SUSTAVE ZA E-UČENJE U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA

Ivana Pavlović (2016)
University of Split
Faculty of economics Split