master's thesis
METRIKE MARKETINGA U UPRAVLJANJU CIJENAMA NA PRIMJERU PODUZEĆA GALIJA D.O.O.

LInda Marijan (2016)
University of Split
Faculty of economics Split