undergraduate thesis
GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŢUPANIJI – OD LINEARNOG PREMA KONCEPTU KRUŢNE EKONOMIJE

Helena Perišić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split