master's thesis
FAZE UPRAVLJANJA PROJEKTOM NA PRIMJERU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE HE ZAKUČAC

Ana Vučković (2016)
University of Split
Faculty of economics Split