master's thesis
STATISTIČKA ANALIZA KRETANJA TURIZMA U GRADU SPLITU OD 2005. DO 2015. GODINE

Domagoj Kasum (2017)
University of Split
Faculty of economics Split