master's thesis
Algoritmi za brzo množenje i dijeljenje velikih prirodnih brojeva

Bernard Briški (2017)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics