No public access
undergraduate thesis
Grad Pregrada - historijsko - geografski razvoj i suvremeno značenje grada

Maja Flegar (2011)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Geography