No public access
undergraduate thesis
Depopulacija Ličkoga Gornjeg Pounja s posebnim osvrtom na naselje Osredci

Valerija Butorac (2013)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Geography