No public access
undergraduate thesis
Historijskogeografski razvoj Zagreba s posebnim osvrtom na područje današnje Gradske četvrti Podsljeme

Lucija Krpan (2013)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Geography