No public access
master's thesis
Digitalna analiza reljefa u funkciji turističkog razvoja

Igor Farkaš (2010)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Geography