master's thesis
Model predikcije malignosti tumora dojke logističkom regresijom

Jelena Krajina (2017)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics