Merlić Medica, Leana: Utjecaj kulturoloških razlika na uspješno pregovaranje s inozemnim poslovnim partnerima

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations