diplomski rad
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju

Matea Gamilec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja
Podaci o radu
NaslovUtjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
AutorMatea Gamilec
Voditelj/MentorDragutin Petošić (mentor)
Sažetak rada
Poljoprivreda se može istovremeno pojaviti kao difuzni izvor onečišćenja, ali i kao točkasti izvor onečišćenja tla i voda. Prvenstveno se svrstava u difuzne izvore onečišćenja, koji su najčešće povezani sa ispuštanjem otpadnih voda iz gradova i stambenih naselja. Kada je riječ o poljoprivredi, onečišćenja podzemnih voda događaju se pod utjecajem prekomjerne i nestručne uporabe dušićnih i fosfornih gnojiva, pesticida, te teških metala. Poljoprivreda kao točkasti izvor onečišćenja odnosi se na ispuštanje otpadnih voda sa stočarskih farmi, te ispuštanje tekućih gnojiva u otvorene prirodne i umjetne vodotoke. Istraživanja su provedena u Biđ – Bosutskom polju, koje obuhvaća područje od oko 7. 200 ha. Rezultati istraživanja u radu odnose se na desetogodišnje istraživano razdoblje (2000.-2009.), te na petogodišnje istraživano razdoblje (2009.-2013.). Poljoprivrena proizvodnja praćena je na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a kakvoća vode određena je kontinuiranim praćenjem vrijednosti na otvorenim vodotocima, lizimetrima i hidropedološkim pjezometrima. Motrenjem kakvoće površinskih, podzemnih i procjednih voda, tijekom desetogodišnjeg razdoblja na istraživanom Pilot području, utvrđeno je slabo onečišćenje teškim metalima, ali i jače onečišćenje površinskih i podzemnih voda Biđa dušikom iz amonijaka, te prisutnost visokih koncentracija fosfora u površinskim i procjednim vodama. Podaci petogodišnjeg istraživačkog razdoblja ukazuju na onečišćenje površinskih voda u glavnim vodotocima područja, u znatnoj mjeri amonijakom i fosforom, kao i povećane koncentracije ukupnog dušika i fosfora u procjednoj vodi, ali i povećane koncentracije ukupnog dušika u podzemnim vodama, prema čemu one odgovaraju III. kategoriji ekološke kakvoće. Prema dobivenim rezultatima višegodišnjeg istraživanja, ukazuje se ″opasnost″ od jačeg onečišćenja voda dušikom podrijetlom iz poljoprivredne proizvodnje.
Ključne riječipoljoprivreda onečišćenje kakvoća vode dušik fosfor teški metali
Povjerenstvo za obranuDragutin Petošić (član povjerenstva)
Stjepan Husnjak (član povjerenstva)
Ivan Mustać (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineOpća proizvodnja bilja
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekologija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agroekologija
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-03-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Agriculture can be at the same time diffuse source of pollution, but also a point source of soil and water pollution. However, it is primary considered as diffuse source of pollution. These sources of pollution are most often associated with the discharge of wastewater in cities and residential areas. When it comes to agriculture, pollution of subterranean water happens under the influence of excessive and unprofessional usage of nitrogen and phosphoric fertilizers, pesticides and heavy metals. Agriculture as a point source of pollution is referred to the discharge of wastewater from livestock farms and the discharge of liquid fertilizers in the natural and artificial watercourses. Studies are conducted in Biđ-Bosut field, which covers the 7.200 ha area. Researchers in this work acquired results in ten years of studies between 2000- 2009 and in a five year research period from 2009 until 2013. Agriculture production was monitored on family farms, and the water quality was determined by continuous monitoring of open watercourses lysimeters and hydropedological piezometers. By monitoring the quality of surface water, subterranean water and leachate, over a ten year period, in the study area Pilot, it was determined low pollution with heavy metals, but also high pollution of surface and subterranean waters of Biđ with nitrogen from ammonia, and the presence of high concentration of phosphorus in leachate and surface waters. Dates from five years of researching show that the pollution in surface waters in main watercourses is mainly caused by ammonia and phosphorus. They also show high concentrations of nitrogen and phosphorus in leachate, as well as increased concentrations of nitrogen in subterranean water, where they correspond to the third category of ecological quality. The results of years of research indicate ″risk″ of significant water pollution by nitrogen and other chemicals as a result of agriculture production."
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)agriculture pollution water qualiti nitrogen phosphorus heavy metals
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:832026
PohranioValentina Bezek