diplomski rad
Utjecaj folija za malčiranje na distribuciju toka vode i pronos nitrata u tlu

Anja Ferenčević (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Melioracije