diplomski rad
Kemijska svojstva crvenica pri različitom korištenju zemljišta

Tanja Vujanović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Pedologija