diplomski rad
Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos i kakvoću krme jarog graška i facelije za potrebe prehrane divljači u lovištu

Barbara Fučec (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Specijalna proizvodnja bilja