diplomski rad
Fenotipska varijabilnost korijenovog sustava pšenice (Triticum aesitivum L.)

Bernardica Jelčić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ishrana bilja