diplomski rad
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda

Jana Car (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja
Podaci o radu
NaslovUtjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
AutorJana Car
Voditelj/MentorDragan Bubalo (mentor)
Sažetak rada
Pčelinji je vosak (saće) medij u kojem se med skladišti i sazrijeva, a njegov karakteristični kemijski sastav osigurava čvrstoću i konzistenciju izgrađenog saća i odvijanje specifičnih kemijskih procesa koji se zbivaju tijekom dozrijevanja meda u saću. Patvorenje pčelinjeg voska (satnih osnova) dugo je prisutan i rastući problem u svijetu, no još uvijek nema međunarodno propisanih analitičkih metoda za rutinsku kontrolu njegove autentičnosti. Posljedično tome, na svjetskom je tržištu prisutno već preko 15 supstanci različitog podrijetla kojima se patvori pčelinji vosak, a najzastupljeniji je parafin. Iako su med i pčelinji vosak neodvojive cjeline u procesu proizvodnje meda i radi toga kakvoća pčelinjeg voska ima izuzetan značaj za pčelare i potrošače, u dostupnoj znanstvenoj literaturi do danas nema podataka o utjecaju patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda. Stoga je cilj ovog rada bio utvrditi razlike u kemijskom sastavu i organoleptičkim svojstvima između uzoraka meda uskladištenog u saću izgrađenom na satnim osnovama patvorenim parafinom i uzoraka meda uskladištenog u saću izgrađenom na satnim osnovama od autentičnog pčelinjeg voska. Prikupljeni uzorci meda analizirani su klasičnim (referentnim) analitičkim metodama i metodom FTIR-ATR spektroskopije. Rezultati istraživanja pokazali su razlike i negativan utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda, organoleptička svojstva i normalan proces izgradnje saća te su dokazane promjene u procesu dozrijevanja meda. Prosječne su vrijednosti udjela vode analiziranih uzoraka bile više u uzorcima meda uskladištenog u saću izgrađenom na parafinskim satnim osnovama na svim lokacijama što ukazuje na sporiji proces dozrijevanja meda (isparavanja vode) u uzorcima meda uskladištenog u saću izgrađenom na parafinskim satnim osnovama. Vrijednosti električne provodnosti bile su podjednake između meda uskladištenog u saću izgrađenom na satnim osnovama i autentičnog pčelinjeg voska te nije uočena bitna razlika između uzoraka, dok su se pH vrijednosti analiziranih uzoraka meda kretale u okvirima dopuštenih vrijednosti za med, ali su uočene više vrijednosti u uzorcima meda uskladištenim u saću izgrađenom na patvorenim satnim osnovama. Spektralne varijacije također su uočene u velikom broju uzoraka te ukazuju na promijenjen mehanizam dozrijevanja (biokemijske procese).
Ključne riječisatne osnove patvorenje parafin sastav i kakvoća meda
Povjerenstvo za obranuDragan Bubalo (predsjednik povjerenstva)
Tomislav Treer (član povjerenstva)
Nenad Jalšenjak (član povjerenstva)
Lidija Svečnjak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineOpća proizvodnja bilja
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekologija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agroekologija
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-05-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Beeswax (honeycomb) is a medium in which honey is stored and ripened, and its characteristic chemical composition provides strength and consistency of constructed combs and running of specific chemical processes that occur during ripening of honey in the honeycomb. Adulteration of beeswax (foundations) is long present and growing problem worldwide nowadays. However, there are still no internationally standardized analytical methods for routine beeswax authenticity control. Consequently, there are more than 15 substances of different origins used for beeswax adulteration that are present on the global market, of which paraffin is the most common. Although honey and beeswax represent inseparable in the process of honey production and therefore the quality of beeswax is extremely important for beekeepers and consumers, there are still no data about the impact of adulteration of beeswax on the composition and quality of honey in the available scientific literature. The purpose of this study was to determine differences in the chemical composition and organoleptic properties between the samples of honey stored in the honeycombs built on paraffin foundations and the samples of honey stored in the honeycombs constructed on beeswax foundations made of authentic beeswax. The collected samples of honey were analyzed by classical (reference) analytical methods and FTIR-ATR spectroscopy. The results showed differences and the negative impact of adulteration of beeswax on the composition and quality of honey, organoleptic properties and the normal process of building honeycomb and are proven changes in the process of maturation of honey. Average values of water content of analyzed samples were higher in samples of honey stored in the honeycombs built on paraffin foundation at all locations indicating a slower ripening process of honey (water evaporation) in the samples stored in the honeycombs built on paraffin foundation. The values of electrical conductivity were equal between the honey stored in the honeycombs built on the paraffin foundation and authentic beeswax and it has not been observed significant difference between the samples, while the pH values of the analyzed samples of honey were within the permissible values for honey, but there were observed higher values in honey samples stored in the honeycombs built on adulterated foundations. The spectral variations were also observed in a large number of analysed samples which indicates on altered mechanism of honey ripenig (biochemical processes).
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)comb foundations adulteration paraffin honey composition and quality
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:727659
PohranioValentina Bezek